SC Giada Rome Trading SRL, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/1579/2011 avand codul unic de identificare 28619091, este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, sub nr. 27597.

SC Giada Rome Trading SRL, solicita in mod facultativ (optional), date cu caracter personal constand in: nume, prenume, adresa domiciuliu, adresa de e-mail, numar de telefon.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe www.giada-rome.com, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate.

Astfel giada-rome.com poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

giada-rome.com nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul giada-rome.com, poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

La aceste date au acces exclusiv SC Giada Rome Trading SRL, precum si clientii Giada Rome, fiecare in parte pentru datele din contul propriu.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care le privesc si de a solicita stergerea datelor.

Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si de a solicita stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinda, celeilalte, daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site-ul www.giada-rome.com, sectiunea "Contul meu" clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial, pentru a reflecta orice modificare survenita.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o adresa scrisa, datata si semnata la adresa: Str. Pantazica Gabriel, nr. 7, Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.